"Talenten Ontwikkelen is niet enkel een nobel doel, maar is broodnodig in alle gelederen van de maatschappij en in elke maatschappij, we leven nu eenmaal in een globale wereld. Daarom steunt isw zowel lokale als internationale projecten".

isw ondersteunt FONDS ACHILLES VZW,  dat financiële steun biedt aan minder gegoede leerlingen van het pluralistisch onderwijs van Gent en omstreken. Zo helpt Achilles de kansarme talenten in eigen land.

 

isw ondersteunt eveneens een Talent Ontwikkelingsproject in Kameroen, West-Afrika, genaamd Gic Banjou.  

In 2008 ontmoette Nico Burssens Jean Georges Mouliom. Georges vertelde over het schoolproject in zijn geboortedorp Banjou, een wijk in Foumbot, gelegen in de Grasslands van West-Kameroen. Hij studeerde in Brussel en was ook op zoek naar geld voor het schoolproject door de verkoop van rituele voorwerpen en maskers.

Men was toen reeds begonnen met de bouw van de eerste school, La Maternelle. Nico Burssens kon toen enkele Gentenaars warm maken voor het project en de fundraising kwam op kruissnelheid.

In 2008 was de eerste school een feit. In 2009 werd gestart met de bouw van de tweede school , deze werd geopend in 2011 met 150 leerlingen, veel kleuters, eneen onvolledige lagere schoolcyclus.

In 2012 zijn er meer dan 200 leerlingen en een volledige lagere cyclus.  Er zijn ook twee klassen voor Engelstaligen want Banjou is vlakbij de taalgrens. De school onderwijst in het Frans en het Engels.

In 2013 zijn er meer dan 300 leerlingen. Volgend schooljaar verwacht men 500 leerlingen, waardoor nog klaslokalen dienen bijgebouwd te worden. Er zijn ook plannen om op termijn te starten met vakopleidingen na de lagere schoolcyclus.  

De school biedt seculier onderwijs. De streek is gemengd moslim (demeerderheid) en christen, hoofdzakelijk protestants. De religieuze keuze van de familie blijft buiten de school, met respect voor ieders overtuiging. Op die manier wordt gefocust op ieders Talenten !